Sjukgymnastik/fysioterapi

Då du som patient träffar sjukgymnast/fysioterapeut för nybesök gör vi en undersökning och en bedömning av ditt tillstånd samt kommer överens om en behandlingsplan tillsammans med dig. Ett nybesök tar ca 30-45 minuter.

Exempel på metoder vi använder oss av:

 

MDT (Mekanisk Diagnostik och Terapi/McKenzie)

Är en internationellt erkänd metod för att diagnostisera och behandla besvär i nacke, rygg och leder. Med kännedom om hur olika rörelser påverkar din smärta och rörlighet kan en MDT-sjukgymnast/fysioterapeut klassificera vilket typ av besvär du har. Kärnan i behandlingen är en noggrann instruktion och träning av olika övningar, som upprepas i det dagliga livet.

 

OMI (Ortopedisk Medicin)

Internationellt ortopedisk medicin innebär en systematisk undersökning och behandling av rörelseapparatens mjukdelar, det vill säga smärta och skador från muskler, senor, ligament, leder, ledkapslar och slemsäckar.

 

Rehabiliteringsträning

Handledd träning i vårt gym för patienter i behov av rehabträning tex efter idrottsskada eller ortopedisk operation.

 

Akupunktur

Nålbehandling i smärtlindrande syfte. Metoden kan användas vid vissa diagnoser där det finns vetenskaplig evidens för positiv behandlingseffekt. Har även visat sig ha positiv effekt vid spädbarnskolik och sömnbesvär.

 

Yrselbehandling  

Bedömning av olika yrseltillstånd och rehabilitering av tex godartad lägesyrsel.

 

Behandling av graviditetsrelaterad bäckensmärta

Förskrivning av bäckenbälte, träningsråd och TENS-utprovning.

 

FaR (Fysisk aktivitet på Recept)

Genom att öka din fysiska aktivitet kan du förebygga och behandla många sjukdomar. Du som behöver stöd med detta kan få Fysisk aktivitet på Recept, FaR. Det innebär att du får ett recept på någon rörelseaktivitet och reducerat pris på de gym som samarbetar med FaR. Aktiviteten är anpassad till de förutsättningar och önskemål du själv har.

 

Artrosskola, BOA (kommer under hösten-19)

Artrosskolan är grundbehandlingen för dig som fått diagnosen artros och består av fyra patientträffar med information och diskussion om sjukdomen. Artros är en kronisk ledsjukdom och vi går igenom vad man kan göra i vardagen och hur man skall träna för att få så lite besvär som möjligt av sjukdomen. Alla patienter erbjuds 6 veckors individuellt anpassad träning med hjälp av sjukgymnast/fysioterapeut i samband med skolan. Nationella mätningar visar att de flesta som deltar i artrosskolan har mindre ont och är mer fysiskt aktiva efter deltagandet.

 

Vi jobbar för att alla ska uppnå en så god funktion och hälsa som möjligt och få ett friskare liv oavsett ålder.

 

 

 

Sjukgymnastik på Kållered Rehab