Sjukgymnastik / fysioterapi

Då du som patient träffar sjukgymnast/fysioterapeut för nybesök gör vi en undersökning och en bedömning av ditt tillstånd samt kommer överens om en behandlingsplan tillsammans med dig. Ett nybesök tar ca 30-45 minuter.

Exempel på metoder vi använder oss av:

MDT (Mekanisk Diagnostik och Terapi/McKenzie)

Är en internationellt erkänd metod för att diagnostisera och behandla besvär i nacke, rygg och leder. Med kännedom om hur olika rörelser påverkar din smärta och rörlighet kan en MDT-sjukgymnast/fysioterapeut klassificera vilken typ av besvär du har. Grundpelarna i metoden är korrekt diagnostik, att involvera dig som patient i behandlingsplanen och ge dig verktyg att bli bra på kort och lång sikt. Metoden är även utmärkt att skilja ut de patienter som inte har behov av sjukgymnastik utan behöver remitteras vidare.

Rehabiliteringsträning

Handledd träning i vårt gym för patienter i behov av rehabträning t ex efter idrottsskada, ortopedisk operation, covid-19 eller vid psykisk ohälsa.

Yrselbehandling

Bedömning av olika yrseltillstånd och rehabilitering av tex godartad lägesyrsel.

Graviditetsrelaterad bäckensmärta

Diagnostik av orsaken till besvären och vid indikation förskrivning av bäckenbälte, träningsråd och TENS-utprovning.

FaR (Fysisk aktivitet på Recept)

Genom att öka din fysiska aktivitet kan du förebygga och behandla många sjukdomar. Du som behöver stöd med detta kan få Fysisk aktivitet på Recept, FaR. Det innebär att du får ett recept på någon rörelseaktivitet och reducerat pris på de gym som samarbetar med FaR. Aktiviteten är anpassad till de förutsättningar och önskemål du själv har.

Artrosskola, BOA (kommer under hösten-21)

Artrosskolan är grundbehandlingen för dig som fått diagnosen artros och består av fyra patientträffar med information och diskussion om sjukdomen. Artros är en kronisk ledsjukdom och vi går igenom vad man kan göra i vardagen och hur man skall träna för att få så lite besvär som möjligt av sjukdomen. Alla patienter erbjuds 6 veckors individuellt anpassad träning med hjälp av sjukgymnast/fysioterapeut i samband med skolan. Nationella mätningar visar att de flesta som deltar i artrosskolan har mindre ont och är mer fysiskt aktiva efter deltagandet.

 

Vi jobbar för att alla ska uppnå en så god funktion och hälsa som möjligt och få ett friskare liv oavsett ålder.

 

 

 

Sjukgymnastik på Kållered Rehab